รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Animal Wealth & Fishes และคณะเข้าเยี่ยมชมที่ศูนย์ FMC

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Animal Wealth & Fishes และคณะเข้าเยี่ยมชมที่ศูนย์ FMC 

กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 -11.00 น. Mr.Abdu Algader Mahmod Mahmed Elshazl  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Animal Wealth & Fishes รัฐ Red Sea สาธารณรัฐซูดานและคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) เพื่อศึกษาดูงานขั้นตอนการติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ FMC โดยมี ดร.อดิศร  พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  213   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   84  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    79  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  77  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ