นายปิยะโชค สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ บรรยายผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

นายปิยะโชค สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ บรรยายผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-15  |   ข่าววันที่: 2018-06-14 |  อ่าน: 562 ครั้ง
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 13.50 น. นายปิยะโชค  สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ บรรยายผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแจกแจงความถี่และโปรแกรมเสริมบนไมโครซอฟท์เอ็กเซล สำหรับงานวิจัยด้านสภาวะทรัพยากรประมง ในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561 หัวข้อ "การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900