"บิ๊กฉัตร" ผนึกกองทัพหนุนอากาศยานไร้คนขับ "ยูเอวี" หวังเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเรือประมงต่างชาติในอ่าวไทย ลั่นเตรียมใช้เป็นโมเดล "ประมง 4.0"

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


"บิ๊กฉัตร" ผนึกกองทัพหนุนอากาศยานไร้คนขับ "ยูเอวี" หวังเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเรือประมงต่างชาติในอ่าวไทย ลั่นเตรียมใช้เป็นโมเดล "ประมง 4.0" 

กิจกรรม


วันที่ 14 มิถุนายน 2561 พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์  วจนานวัช) รองปลัดกระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมประมง เดินทางมายังสนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อติดตามและเยี่ยมชมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ตรวจทางทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่อ่าวไทย โดยมี พล.ร.อ.พิเชฐ  ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้นำเสนอภาพรวมการปฏิบัติ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  226   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ