คณะผู้แทนจากหน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ FMC

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


คณะผู้แทนจากหน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ FMC 

กิจกรรม


เมื่อ เวลา 14.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 Mrs.Brenda  Smith ผู้ช่วยกรรมาธิการบริหารสำนักงานพาณิชย์ หน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ นำโดยตัวแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) เพื่อศึกษาดูงานขั้นตอนการติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ FMC โดยมี ดร.อดิศร  พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  226   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ