ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน ณ องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน ณ องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร 

กิจกรรม


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) พร้อมด้วยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา และผู้แทนจากสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อเข้าพบหารือ และศึกษาความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมง ณ องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร

 

ที่มาของข่าว : ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  224   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ