กบร.ร่วม ครม.สัญจร ณ สมุทรสาคร

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.ร่วม ครม.สัญจร ณ สมุทรสาคร 

กิจกรรม


     เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ประกอบด้วยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ นายกอร์ปศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการ  การดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (IUU) และการแก้ไขปัญหาแรงงานด้านประมงผิดกฎหมาย จ.สมุทรสาคร

     นายกรัฐมนตรีได้ชมการสาธิตและรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมประมง ในการปฏิบัติการของ ระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย (Vessel Monitoring System:VMS)    ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจเรือประมงและการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าของเรือประมง โดยมี  นายอดิศร พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง  นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมด้วย นายสนธยา บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ FMC นำโดยนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) เป็นผู้รายงานข้อมูลและปฏิบัติการสาธิตดังกล่าว

     และในวันเดียวกันนี้ พล.อ. ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางมาที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) เพื่อรับฟังบรรยายสรุปถึงผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และเดินทางมาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  ณ อาคารอาคารสำนักงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า- ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) โดยมี นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และนาวาโทพีระ สกุลเต็ม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสมุทรสาคร รายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและให้การต้อนรับ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่จะสามารถพัฒนานำไปสู่ความสำเร็จและให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายที่จะทำให้การประมงของไทยมีความยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ