กคจ.ลงพื้นที่ชัยนาท สำรวจการทำการประมงในเขื่อนเจ้าพระยา

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กคจ.ลงพื้นที่ชัยนาท สำรวจการทำการประมงในเขื่อนเจ้าพระยา 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-05  |   ข่าววันที่: 2018-02-28 |  อ่าน: 350 ครั้ง
 

วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กบร. ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ ประมงจังหวัดชัยนาท (นายสุวรรณ มีชนะ) ประมงอำเภอสรรพยา (นางบังอร โชติพ่วง) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงจังหวัดชัยนาท (นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท (นายอำนวย อุ่นฤกษ์ หน.หน่วยฯและคณะ) เข้าปฏิบัติงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล การทำการประมงของชาวประมงในแหล่งน้ำจืด เรือประมง ท่าขึ้นปลา ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง สภาพปัญหาการทำประมงน้ำจืด และรับฟังความคิดเห็นของชาวประมง ในพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืดร่วมกัน และประสานงาน รวบรวมข้อมูลทะเบียนเรือกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี (นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900