กบร.ประชุมติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร.ประชุมติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-15  |   ข่าววันที่: 2018-02-13 |  อ่าน: 367 ครั้ง
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 ตึกปลอดประสพ นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับ การตรวจเรือจากทีมส่วนกลาง (fit) และโครงการจัดฝึกอบรม "การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง" นอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การตรวจเรือประมงพาณิชย์ก่อนออกใบอนุญาตรอบใหม่ การตรวจเรือประมงพาณิชย์ก่อนออกทำการประมงครั้งแรก การตรวจเรือตาม CommonriskAssessment แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดของกองฯ  งานวิจัยคงค้าง และเรื่องการใช้วิทยุสื่อสารของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในการปฏิบัติงาน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900