รมช. ก.เกษตรฯ ลง PIPO ชลบุรี ตรวจเข้มการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU เตรียมความพร้อมก่อน EU ตรวจประเมิน เม.ย.นี้

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


รมช. ก.เกษตรฯ ลง PIPO ชลบุรี ตรวจเข้มการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU เตรียมความพร้อมก่อน EU ตรวจประเมิน เม.ย.นี้ 

กิจกรรม


  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายลักษณ์  วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยนายอรุณชัย  พุทธเจริญ  รองอธิบดีกรมประมง และนายเสรี  เรือนหล้า  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง นำคณะสื่อมวลชนและเอ็นจีโอลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ชลบุรี (PIPO) และการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าจากต่างประเทศทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเอ็นจีโอและสื่อมวลชนได้เห็นการทำงานในพื้นที่จริงว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย พร้อมประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อนสหภาพยุโรปจะมาติดตาม IUU ช่วงเดือนเมษายนนี้ 

  จากการติดตามการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (Port In – Port Out : PIPO Control Center) ทั้งในด้านของการตรวจเข้าออกเรือประมง ซึ่งในการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ เจ้าหน้าที่จากสหวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตลอด 24 ชั่วโมง (กรมประมง กรมเจ้าท่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล : ศรชล. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กรมจัดหางาน  กรมการปกครอง และกองบังคับการตำรวจน้ำ) พิจารณาอนุญาตให้เรือออกไปทำการประมงและกลับเข้าเทียบท่าหลังจากการทำประมงตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีการตรวจเอกสาร ตรวจลูกเรือประมง ตรวจเรือประมงที่จะต้องติด VMS  รวมทั้งการตรวจสอบเรือประมงในประเด็นความปลอดภัย สุขอนามัย สวัสดิภาพของคนประจำเรือทั้งขาไปและกลับทุกครั้ง อีกทั้ง ยังได้ดูกระบวนการตรวจสอบและอนุญาตให้นำสัตว์น้ำขึ้นท่า  การตรวจสอบชนิดและน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า  การตรวจประเมิน (Audit) ท่าเทียบเรือ  การปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือ ซึ่งสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย ได้มีการจัดวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงทะเลได้ตลอดสายการผลิต (Supply Chain) ตั้งแต่สัตว์น้ำที่จับได้ต้องมีการจดบันทึกการทำประมง (logbook) ตามความเป็นจริงทุกครั้ง และมีรายละเอียดของชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณสัตว์น้ำ บริเวณที่จับ เครื่องมือทำการประมง และเมื่อนำสัตว์น้ำขึ้นที่ท่าเทียบเรือ จะต้องมีการคัดแยกและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด จนเมื่อมีการซื้อขายสัตว์น้ำจะต้องมีการกรอกข้อมูลชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่ซื้อขายในเอกสารกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) เพื่อให้มีข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำในทุกขั้นตอนตลอดสายการผลิต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  217   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   209  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  115  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   87  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ