รมช. ก.เกษตรฯ ลง PIPO ชลบุรี ตรวจเข้มการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU เตรียมความพร้อมก่อน EU ตรวจประเมิน เม.ย.นี้

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

รมช. ก.เกษตรฯ ลง PIPO ชลบุรี ตรวจเข้มการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU เตรียมความพร้อมก่อน EU ตรวจประเมิน เม.ย.นี้ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-09  |   ข่าววันที่: 2018-02-08 |  อ่าน: 756 ครั้ง
 

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายลักษณ์  วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยนายอรุณชัย  พุทธเจริญ  รองอธิบดีกรมประมง และนายเสรี  เรือนหล้า  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง นำคณะสื่อมวลชนและเอ็นจีโอลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ชลบุรี (PIPO) และการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าจากต่างประเทศทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเอ็นจีโอและสื่อมวลชนได้เห็นการทำงานในพื้นที่จริงว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย พร้อมประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อนสหภาพยุโรปจะมาติดตาม IUU ช่วงเดือนเมษายนนี้ 

  จากการติดตามการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (Port In – Port Out : PIPO Control Center) ทั้งในด้านของการตรวจเข้าออกเรือประมง ซึ่งในการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ เจ้าหน้าที่จากสหวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตลอด 24 ชั่วโมง (กรมประมง กรมเจ้าท่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล : ศรชล. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กรมจัดหางาน  กรมการปกครอง และกองบังคับการตำรวจน้ำ) พิจารณาอนุญาตให้เรือออกไปทำการประมงและกลับเข้าเทียบท่าหลังจากการทำประมงตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีการตรวจเอกสาร ตรวจลูกเรือประมง ตรวจเรือประมงที่จะต้องติด VMS  รวมทั้งการตรวจสอบเรือประมงในประเด็นความปลอดภัย สุขอนามัย สวัสดิภาพของคนประจำเรือทั้งขาไปและกลับทุกครั้ง อีกทั้ง ยังได้ดูกระบวนการตรวจสอบและอนุญาตให้นำสัตว์น้ำขึ้นท่า  การตรวจสอบชนิดและน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า  การตรวจประเมิน (Audit) ท่าเทียบเรือ  การปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือ ซึ่งสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย ได้มีการจัดวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงทะเลได้ตลอดสายการผลิต (Supply Chain) ตั้งแต่สัตว์น้ำที่จับได้ต้องมีการจดบันทึกการทำประมง (logbook) ตามความเป็นจริงทุกครั้ง และมีรายละเอียดของชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณสัตว์น้ำ บริเวณที่จับ เครื่องมือทำการประมง และเมื่อนำสัตว์น้ำขึ้นที่ท่าเทียบเรือ จะต้องมีการคัดแยกและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด จนเมื่อมีการซื้อขายสัตว์น้ำจะต้องมีการกรอกข้อมูลชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่ซื้อขายในเอกสารกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) เพื่อให้มีข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำในทุกขั้นตอนตลอดสายการผลิต

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900