กบร.ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร.ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-11  |   ข่าววันที่: 2018-01-11 |  อ่าน: 548 ครั้ง
 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์กรมประมง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านองค์ความรู้ และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ในกระบวนการจัดทำเว็บไซต์กรมประมง ตลอดจนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจึงมีความจำเป็นในการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมประมงที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงและเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ให้ มีทักษะ เกิดความชำนาญในงานที่ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณทิพย์วรรณ 081-8451708 และคุณภัทรียาภรณ์ 083-1911061

 

Download >> รายละเอียดโครงการ

Download >> แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900