เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม  และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ Fisheries Monitoring Center, Ministry of Oceans and Fisheries สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ผ่านระบบ Video Conference

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม  และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ Fisheries Monitoring Center, Ministry of Oceans and Fisheries สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม  และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ Fisheries Monitoring Center, Ministry of Oceans and Fisheries สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการควบคุม ตรวจสอบและเฝ้าระวังเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าระหว่างประเทศไทย – เกาหลีใต้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  220   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   210  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ