นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินคดี กรณีศูนย์ FMC ตรวจพบพฤติกรรมเรือประมงกระทำความผิด หรือมีพฤติกรรมต้องสงสัย

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินคดี กรณีศูนย์ FMC ตรวจพบพฤติกรรมเรือประมงกระทำความผิด หรือมีพฤติกรรมต้องสงสัย วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินคดี กรณีศูนย์ FMC ตรวจพบพฤติกรรมเรือประมงกระทำความผิด หรือมีพฤติกรรมต้องสงสัย ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง ได้มอบหมายให้กรมประมง หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่วมกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  214   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   86  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    81  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ