เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ ซักซ้อมการใช้งาน Online Interactive Platform “AN - IUU” ผ่านระบบการประชุมทางไกล

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ ซักซ้อมการใช้งาน Online Interactive Platform “AN - IUU” ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-10  |   ข่าววันที่: 2021-09-10 |  อ่าน: 38 ครั้ง
 

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ ซักซ้อมการใช้งาน Online Interactive Platform “AN - IUU” ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ Focal Point ของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU)ันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ ซักซ้อมการใช้งาน Online Interactive Platform “AN - IUU” ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ Focal Point ของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900