ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และข้าราชการของกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ให้การต้อนรับ นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  บันทึกเทปให้สัมภาษณ์การผลิตสกู๊ปข่าว

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และข้าราชการของกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ให้การต้อนรับ นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  บันทึกเทปให้สัมภาษณ์การผลิตสกู๊ปข่าว 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-10  |   ข่าววันที่: 2021-09-09 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  บันทึกเทปให้สัมภาษณ์การผลิตสกู๊ปข่าวจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง  (Fisheries Monitoring Center : FMC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมเฝ้าระวัง ประสานงาน ติดตามผล ตรวจสอบย้อนกลับการทำการประมง เพื่อป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย 2. เรื่อง ชุมชนประมงพื้นบ้านเข้มแข็ง กับการจัดตั้ง "องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น" ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่มให้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง โดยมี เรือเอก อภิชาติ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และข้าราชการของกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ให้การต้อนรับ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900