อธป. ร่วมประชุมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมาย

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


อธป. ร่วมประชุมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมาย 

กิจกรรม


วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง โดยกลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล จัดการประชุมเรื่อง "การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมาย" โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยุติธรรม สร้างกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  221   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ