ตรวจสอบระบบทางออนไลน์ เรือทรัพย์ดาวประมง 5

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ตรวจสอบระบบทางออนไลน์ เรือทรัพย์ดาวประมง 5 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-11  |   ข่าววันที่: 2021-05-10 |  อ่าน: 59 ครั้ง
 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. เรือทรัพย์ดาวประมง 5 ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เจ.ดี.พี. จังหวัดตรัง เพื่อไปทำการประมงนอกน่านน้ำ ในเขตพื้นที่ SIOFA เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบทางออนไล์ ผ่านทาง Remote Desktop จากกรมประมง ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 จากการตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล พบว่าทำงานปกติ (มีการบันทึกข้อมูล) ระบบ VSAT พบว่า ไฟสถานะทำงานปกติ Polling พบว่า ทำงานปกติ ภาพมาครบทั้ง 4 ภาพ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,418)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,168) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,316) ประกาศกรมประมง.. (3,198) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,539) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,332) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,280) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,189) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,074) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,913) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,835) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,784) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,687) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,675) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,596) เครื่องมือ คราด.. (1,558) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,554) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,522) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560.. (1,514)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900