เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมง ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ประชุมร่วมกับจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ผ่านระบบ Google meet

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมง ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ประชุมร่วมกับจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ผ่านระบบ Google meet 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-29  |   ข่าววันที่: 2021-04-29 |  อ่าน: 105 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมง
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ประชุมร่วมกับจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย 
ผ่านระบบ Google meet เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ การใช้งานของ Interactive Platform 
AN-IUU และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการเฝ้าระวัง Interactive Platform ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เฝ้าระวัง Interactive Platform AN-IUU มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามนโยบายของกรมประมง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900