ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10/2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10/2560 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-03-24  |   ข่าววันที่: 2017-03-15 |  อ่าน: 274 ครั้ง
 

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เข้าตรวจประเมินโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสิงห์บุรีประจ้าปีงบประมาณ 2560 เพื่อประเมินโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้้าของหน่วยงานกรมประมงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (Good Aquaculture Practice: GAP)


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290