ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9/2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9/2560 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-03-24  |   ข่าววันที่: 2017-03-21 |  อ่าน: 450 ครั้ง
 

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายวินัย จั่นทับทิม ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และคณะ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจาประเทศไทย เจ้าหน้าที่กรมประมงจากประเทศ Myanmar และเจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และร่วมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทาความร่วมมือในอนาคตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดวันที่ 21 มีนาคม 2560 นายวินัย จั่นทับทิม ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และคณะ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจาประเทศไทย เจ้าหน้าที่กรมประมงจากประเทศ Myanmar และเจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และร่วมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทาความร่วมมือในอนาคตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290