ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2564 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-08-19  |   ข่าววันที่: 2021-08-11 |  อ่าน: 38 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ประเภทเกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา อำเภอวังน้อย และอำเภอพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 จำนวน 109 ราย และพื้นที่อำเภอบางปะอิน อำเภอภาชี อำเภอนครหลวง อำเภอบางบาล อำเภอบางปะหัน อำเภออุทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 จำนวน 116 ราย รวมทั้งสิ้น 210 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290