ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2564 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-08-19  |   ข่าววันที่: 2021-08-06 |  อ่าน: 39 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การCoaching สร้างความรู้ให้กับเกษตรกรรายบุคคล มอบสื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด รายละ 2,000 ตัวแก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ประเภทเกษตรกรทั่วไป จำนวน 210 ราย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยการจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290