ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 101/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 101/2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562

นางสถิตย์  สมบูรณ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้ดำเนินการติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำของราษฎรบ้านปางเติม หมู่ 4 และบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  จำนวน 24 ราย  ผลการเลี้ยง  ปลานิลและปลาตะเพียนขาว อายุการเลี้ยง

10 เดือน  ปลานิล น้ำหนักสูงสุด 346 กรัม  น้ำหนักเฉลี่ย 227.75 กรัม  ความยาวเฉลี่ย

21 เซนติเมตร  ปลาตะเพียนขาว น้ำหนักสูงสุด 380 กรัม  น้ำหนักเฉลี่ย 170.75  กรัม ความยาวเฉลี่ย 24.20 เซนติเมตร  ดำเนินการภายใต้แผนงานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ