ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 100/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 100/2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-06-12 |  อ่าน: 335 ครั้ง
 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

นางสถิตย์  สมบูรณ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 6,000 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิตบางส่วนให้กับราษฎร

บ้านห้วยมะนาว และบ้านหินเหล็กไฟ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 18 ราย 

ติดตามดูความเรียบร้อยในการปล่อยพันธุ์ปลา และปลาที่สนับสนุนให้กับราษฎรบ้านขุนแตะ ในวันที่

 10 พฤษภาคม 2562 ดำเนินการภายใต้แผนงานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

 90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290