ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 100/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 100/2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

นางสถิตย์  สมบูรณ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 6,000 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิตบางส่วนให้กับราษฎร

บ้านห้วยมะนาว และบ้านหินเหล็กไฟ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 18 ราย 

ติดตามดูความเรียบร้อยในการปล่อยพันธุ์ปลา และปลาที่สนับสนุนให้กับราษฎรบ้านขุนแตะ ในวันที่

 10 พฤษภาคม 2562 ดำเนินการภายใต้แผนงานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ