ประกาศกรมประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ประกาศกรมประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ