ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต
 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต

ประมวลกิจกรรมเด่นประจำวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2563

ประมวลกิจกรรมเด่นประจำวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และบุคลากรกรมประมงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี
ณ กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่