ภาพประมวลกิจกรรม 17 กันยายน 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลำเหมืองร้องขี้ควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ได้แก่ ลูกปลาสวาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว และลูกปลาบ้า จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ตัว