วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หนังสือเวียน เดือน ตุลาคม 2564  [2021-10-14 ]  หนังสือเวียน เดือน กันยายน 2564  [2021-09-14 ]  หนังสือเวียน เดือน สิงหาคม 2564  [2021-08-11 ]  หนังสือเวียน เดือน กรกฎาคม 2564  [2021-07-06 ]  หนังสือเวียน [2021-06-01 ]  ประมวลกิจกรรมเด่น พฤศจิกายน 2563 [2020-12-03 ] ประมวลกิจกรรมเด่น ตุลาคม 2563 [2020-10-30 ] วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  [2020-10-30 ] วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน กองพลทหารราบที่ 7  [2020-10-30 ] ภาพประมวลกิจกรรม 17 กันยายน 2563 [2020-09-17 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 เผยเเพร่: 2020-09-17  |  อ่าน: 268 ครั้ง


วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย