วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้


วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย