ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 7 ธันวาคม 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 21 ตุลาคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   625   ข่าวกิจกรรม เดือน มิถุุนายน 2565   592  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักง...  536  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหนุมเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   303  ใบรับรองแพทย์ ตำแหน่งพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   281  พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565   228  วันที่ 1 กันยายน 2565 จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์    189  พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2565   186  จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 14 มิถุนายน 2565   176  ประกาศ แก้ไขบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เฉพาะราย)...  170

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ