ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ข่าวกิจกรรม เดือนกันยายน 2565 


ข่าวกิจกรรม เดือนกันยายน 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 11 ตุลาคม 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 4 ตุลาคม 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 20 กันยายน 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ