ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 7 ธันวาคม 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 21 ตุลาคม 2565 


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 18 ตุลาคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ