ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 103/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 103/2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

นายปรีชา เกษสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาซิวควายแถบดำ จำนวน 10,000 ตัว ปลาซิวเจ็ดสี

จำนวน 10,000 ตัว และปลามุงหมาย จำนวน 5,000 ตัว ลงในลำห้วยขุนแม่ตื่น ม.13 ต.แม่ตื่น

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 2,000 ตัว ลงในบ่อโรงเรียนบ้านขุนตื่นน้อย

ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ชาวบ้านและนักเรียน ติดตามผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่โครงการฯ จากการสอบถามชาวบ้าน ตามแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ