ประชุมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 5/2560

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


ประชุมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 5/2560 

กิจกรรม


เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ประชุมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 5/2560 เวลา 13.30 น. ณ*ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์...  104   พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2565   79  มาเยี่ยมชมพร้อมให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   76  ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับพน...  66   สนับสนุนประชุมผ่านระบบทางไกล (ginconference)   65  การประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้น...  63  สนับสนุนประชุมผ่านระบบทางไกล (ginconference)   62  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2565    62  3 มิถุนายน 2565   55  การประชุม เพื่อติดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน   45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ