เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร” 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-12  |   ข่าววันที่: 2017-08-12 |  อ่าน: 659 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง (Information Security Policy) ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อนำแนวนโยบายไปปรับใช้ในการทำงาน พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,824)  G-Chat.. (2,750) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,532) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,196) elicense.. (2,040) Anti IUU.. (2,038) แบนเนอร์.. (2,029) Aqualib Apps.. (2,007) researchApp.. (1,929) Feed Apps.. (1,889) กระบวนการ Work Flow.. (1,170) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (896) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (811) ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News).. (793) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (773) ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง สรุปเทคนิคจับผิดเรื่องมั่วด้วยตัวเอง.. (757) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (697) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (667) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (659) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (657)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900