ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนระบบประชุมทางไกล (ginconference)

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนระบบประชุมทางไกล (ginconference) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-10-09  |   ข่าววันที่: 2020-10-09 |  อ่าน: 45 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00-16.30 น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนระบบประชุมทางไกล (ginconference) กับ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อประชุมหารือแผนการใช้วัคซีนและการป้องกันโรคสัตว์น้ำ กับ ศูนย์ฯภูมิภาค


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,380)  G-Chat.. (2,493) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,273) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,171) Anti IUU.. (1,860) elicense.. (1,819) Aqualib Apps.. (1,816) แบนเนอร์.. (1,799) researchApp.. (1,736) Feed Apps.. (1,712) กระบวนการ Work Flow.. (965) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (790) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (719) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (603) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (576) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (572) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (564) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (546) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร”.. (497) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเป.. (494)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900