ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง สรุปเทคนิคจับผิดเรื่องมั่วด้วยตัวเอง

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง สรุปเทคนิคจับผิดเรื่องมั่วด้วยตัวเอง 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2020-01-07  |   ข่าววันที่: 2020-01-07 |  อ่าน: 555 ครั้ง
 

วันที่ 7 มกราคม 2563 ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ได้ทำเอกสารตระหนักรู้ ด้าน IT เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของกรมประมง  ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง สรุปเทคนิคจับผิดเรื่องมั่วด้วยตัวเอง

หากได้รับข่าวหรือข้อมูลอย่าเชื่อง่าย ให้สงสัยไว้ก่อน ก่อนส่งต่อให้ดำเนินการตรวจสอบ โดยให้ลองค้นหาว่ามีข้อมูลจากหน่วยงาน หรือสื่อที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น (Fact-Checking Tools) กรณีที่ค้นหาแล้วเจอข้อมูลนั้นจำนวนมาก ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนั้นถูกต้องเสมอไป เนื่องจากในโลกยุคปัจจุบันคนร้ายหรือผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถสร้างและแพร่ข้อมูลได้มากกมายได้ไม่จำกัด ดังนั้น ก่อนแชร์ข้อมูลข่าวสารต้องแน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงและเป็นประโยชน์ ก่อนแชร์เรื่องเงินหรือข้อมูลส่วนตัว ต้องแน่ใจว่าผู้รับปลายทางเป็นตัวจริงและไม่หลอกลวง 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,713)  G-Chat.. (2,682) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,471) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,196) elicense.. (1,996) Anti IUU.. (1,989) แบนเนอร์.. (1,958) Aqualib Apps.. (1,956) researchApp.. (1,863) Feed Apps.. (1,843) กระบวนการ Work Flow.. (1,102) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (855) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (778) ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News).. (706) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (705) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (663) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (636) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (626) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (623) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเป.. (571)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900