เตรียมความพร้อมในการจัดงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


เตรียมความพร้อมในการจัดงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 

กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายหารายได้ ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม ฝ่ายประกวดปลาสวยงามการจัดตู้ปลาและพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ฝ่ายสถานที่ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 2/2565)

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่...  66   สนับสนุน อุปกรณ์และห้องประชุมใช้ในการประชุมทางไกล   51  การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   49  ประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 5/2565   46  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ครั้งที่ 4/2565   44  ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจากคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์...  37  การประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบเครื...  37  ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง เพื่อพิจารณารายการคำขอตั้งงบประมาณด้าน...  37  การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers   36  กิจกรรมบริจาคโลหิต   31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ