ร่วมงาน .ร่วมภาคภูมิใจไปพร้อมกันในงาน “มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม”

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


ร่วมงาน .ร่วมภาคภูมิใจไปพร้อมกันในงาน “มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม” 

กิจกรรม


วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ไอคอนสยาม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม” กำหนดจัดขึ้นภายใต้ธีม “The Story Of Native Ornamental Fish in Thailand 2022” เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยตลอดจนเป็นการกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงามให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่...  66   สนับสนุน อุปกรณ์และห้องประชุมใช้ในการประชุมทางไกล   51  การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   48  ประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 5/2565   46  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ครั้งที่ 4/2565   44  ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจากคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์...  37  การประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบเครื...  37  ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง เพื่อพิจารณารายการคำขอตั้งงบประมาณด้าน...  37  การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers   36  กิจกรรมบริจาคโลหิต   31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ