การประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน ปี พ.ศ.2565 (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture : IYAFA 2022) 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


การประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน ปี พ.ศ.2565 (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture : IYAFA 2022)  

กิจกรรม


วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน ปี พ.ศ.2565 (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture : IYAFA 2022)  พร้อมด้วย นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองประมงต่างประเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อพิจารณาหัวข้อในการจัดงานของประเทศไทย การดำเนินการจัดงาน IYAFA การจัดนิทรรศการในรูปแบบเสมือนจริง การจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สารคดีประมงพื้นบ้าน โฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงาน ฯลฯ โดย นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์...  202   พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2565   105  การประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้น...  82  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2565    79  การประชุม เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...  60  3 มิถุนายน 2565   55  ประกาศ รายชื่อผู้เข้ามีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    54  ประชุมหารือกับหน่วยงาน ผ่านระบบทางไกล (ginconference)   47  การประชุม Cluster ของนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง    46  การประชุม เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...  45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ