ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2565

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2565 

กิจกรรม


วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้า ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมีนางสาวรักษิณา หวานดี ผู้แทนจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นประธานการประชุม และมีคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผู้แทนจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยามจำกัด กรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหารือถึงไฮไลท์ของสัตว์น้ำและกิจกรรมที่นำมาจัดแสดง รวมถึงการจัดทำแผนและการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์...  202   พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2565   105  การประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้น...  81  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2565    79  การประชุม เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...  60  3 มิถุนายน 2565   55  ประกาศ รายชื่อผู้เข้ามีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    54  การประชุม Cluster ของนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง    46  ประชุมหารือกับหน่วยงาน ผ่านระบบทางไกล (ginconference)   46  การประชุม เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...  45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ