การประชุม เพื่อติดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


การประชุม เพื่อติดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน 

กิจกรรม


วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายหน่วยงานกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์...  201   พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2565   105  การประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้น...  81  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2565    78  การประชุม เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...  60  3 มิถุนายน 2565   55  ประกาศ รายชื่อผู้เข้ามีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    54  การประชุม Cluster ของนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง    46  ประชุมหารือกับหน่วยงาน ผ่านระบบทางไกล (ginconference)   46  การประชุม เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...  45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ