ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 (ในรูปแบบออนไลน์)

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 (ในรูปแบบออนไลน์) 

กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและดารสื่อสาร ประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยมี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ หลักการปฏิบัติงานในภาคราชการ อุดมการณ์ จิตสำนึกราชการ

การฝึกอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพียงพอ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์...  201   พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2565   104  การประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้น...  81  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2565    78  การประชุม เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...  60  3 มิถุนายน 2565   55  ประกาศ รายชื่อผู้เข้ามีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    54  การประชุม Cluster ของนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง    46  ประชุมหารือกับหน่วยงาน ผ่านระบบทางไกล (ginconference)   46  การประชุม เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...  45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ