สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี และประมงอำเภอสายบุรี ร่วมออกหน่วยบริการคลินิคเกษตร และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง หมู่ที่ 8 ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ