ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,065)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,087) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,010) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (931) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (916) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (911) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (902) วาระปัตตานี 2561.. (890) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (880) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (878) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (878) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (834) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (829) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (827) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (816) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (799) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (787) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (759) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (747) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (725)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000