สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม สร้างทางเลือกอาชีพ การผลิตปลาสลิตดอนนาครบวงจร

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม สร้างทางเลือกอาชีพ การผลิตปลาสลิตดอนนาครบวงจร วันที่ 1 มีนาคม 2564 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอปะนาเระ และนางวรนุช ยามารี ประมงอำเภอไม้แก่น คณะกรรมการตรวจรับวัสดุการเกษตรด้านการประมง? (ปลาสลิดดอนนาและอาหารปลากินพืช) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการผลิตสินค้าแบรนด์เนม"ปลาสลิดดอนนา" ร่วมกับ นางอามีเน๊าะ มะหมัด ประมงอำเภอโคกโพธิ์ ส่งมอบปัจจัยการผลิตเป็น พ่อแม่พันธุ์ปลาสลิด จำนวนรายละ 4 กิโลกรัม และอาหารปลากินพืช จำนวนรายละ 6 กระสอบ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ