สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ได้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ได้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายแวฮาซัน หะยีสอเฮาะ เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ประมงอำเภอหนองจิก และประมงอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวนรายละ 1,000 ตัว ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอหนองจิก และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ