สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง ,นายนิติกรณ์ บุญญถิร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน, นายสุวัฒน์ สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง, นางสาววรเพ็ชร์ ทัศแก้ว เจ้าพนักงานประมง และว่าที่ ร.ต.ทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองปัตตานี, ปะนาเระ,ยะหริ่ง และสายบุรี ได้ร่วมดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น "โครงการช่วยเหลือชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี" รวม 4 ชมรมดังนี้ 1.ชมรมประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์บ้านบานา 2.ชมรมประมงพื้นบ้าน ต.ปะนาเระ 3.ชมรมประมงพื้นบ้านกาปงบูดี 4.ชมรมประมงพื้นบ้านปาตาตีมอ ซึ่งมีสมาชิกชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความคิดเห็น และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ฯ ผลการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ