สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |   ข่าววันที่: 2019-03-27 |  อ่าน: 143 ครั้ง
 

วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง ,นายนิติกรณ์ บุญญถิร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน, นายสุวัฒน์ สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง, นางสาววรเพ็ชร์ ทัศแก้ว เจ้าพนักงานประมง และว่าที่ ร.ต.ทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองปัตตานี, ปะนาเระ,ยะหริ่ง และสายบุรี ได้ร่วมดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น "โครงการช่วยเหลือชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี" รวม 4 ชมรมดังนี้ 1.ชมรมประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์บ้านบานา 2.ชมรมประมงพื้นบ้าน ต.ปะนาเระ 3.ชมรมประมงพื้นบ้านกาปงบูดี 4.ชมรมประมงพื้นบ้านปาตาตีมอ ซึ่งมีสมาชิกชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความคิดเห็น และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ฯ ผลการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,031)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,052) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (972) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (897) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (869) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (861) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (857) วาระปัตตานี 2561.. (856) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (851) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (832) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (823) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (808) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (799) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (786) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (771) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (766) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (738) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (726) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (720) ประมงจังหวัดปัตตานี.. (704)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000