สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายไตรรัตน์  อังคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ประมงอำเภอไม้แก่น นางสาววรนุช ยามารี ร่วมกับนางกรกช สรรเพ็ชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางสาวฉวีวรรณ ทวีรัตน์ นักวิชาการประมง นายอับดุลรอศักดิ์ อีแต นักวิชาการประมง ร่วมออกนิทรรศการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก งานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 มีกิจกรรมการปล่อยแตนเบียนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำ และแข่งขันลิงขึ้นมะพร้าว โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น หน่วยกำลังในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) ม.4 บ.กระจูด ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี แล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ