สำนักงานประมงอำเภอมายอ

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอมายอ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 27 มีนาคม 2562 ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอภิชาติ สองเมืองสุข ประมงอำเภอมายอ และนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เจ้าหน้าที่จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ทำการรวบรวมพันธุ์ปลาตะเพียนขาวแก่สมาชิกในกลุ่มที่ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ประจำปี 2562 (กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านควนหยี ม.3 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี) ได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มแม่บ้าน คือ มีการนำปลาในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาแปรรูปเป็นปลาส้ม พร้อมทั้งสร้างตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์ โดยมีการสั่งจองเดือนละ 200 กิโลกรัม ๆ ละ 150 บาท ส่งผลให้ชาวบ้านได้สร้างงานและรายได้ที่ดีขึ้น ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ