การประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


การประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมย่อยเล็ก 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชานแดนภาคใต้ เพื่อประชุมหารือ การนำเรือออกนอกระบบเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (คบต.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการฯ โดยมีเรือประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 622 ลำ งบประมาณ 1,424.6636 ล้านบาท และเห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 304 ลำ เป็นเงินงบประมาณ 844.2649 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ