การประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

การประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |   ข่าววันที่: 2021-03-11 |  อ่าน: 50 ครั้ง
 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมย่อยเล็ก 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชานแดนภาคใต้ เพื่อประชุมหารือ การนำเรือออกนอกระบบเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (คบต.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการฯ โดยมีเรือประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 622 ลำ งบประมาณ 1,424.6636 ล้านบาท และเห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 304 ลำ เป็นเงินงบประมาณ 844.2649 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,205)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,256) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,142) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,083) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (1,072) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (1,062) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,052) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (1,050) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,049) วาระปัตตานี 2561.. (1,032) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,017) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,014) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (968) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (944) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (927) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (923) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (917) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (897) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (890) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (846)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000