สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |   ข่าววันที่: 2021-03-12 |  อ่าน: 61 ครั้ง
 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือกับ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี และนายสมชาย แสงกลัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อ่าวปัตตานี พร้อมนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนางานด้านประมงในพื้นที่ เช่น ควรให้กรมประมงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,205)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,256) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,142) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,083) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (1,072) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (1,062) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,052) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,049) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (1,048) วาระปัตตานี 2561.. (1,031) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,017) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,014) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (968) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (944) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (927) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (923) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (917) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (897) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (890) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (846)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000