สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือกับ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี และนายสมชาย แสงกลัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อ่าวปัตตานี พร้อมนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนางานด้านประมงในพื้นที่ เช่น ควรให้กรมประมงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ